Kindertherapie

In het leven van een kind kan iets gebeuren waar het kind last van kan krijgen. Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding, ziekte of een verhuizing, kan het leven van een kind helemaal op zijn kop zetten. Vooral het pesten kan erg veel impact op het kind hebben. Vaak praten ze hierover pas als het kwaad al geschied is. En dan is er al heel veel met het kind gebeurd. Ook kan een kind dat heel erg onzeker is en daarnaast nog prestatie gericht is, heel veel problemen ondervinden. Dit brengt veel spanningen met zich mee. Want elke keer moet het goed gaan. In feite is er altijd een oorzaak voor elk gedrag dat een kind laat zien.

Door positieve en oplossingsgerichte benadering help ik het kind om de controle te krijgen ten aanzien van het probleem.

Kinderen zijn een open boek. Vaak laten ze in hun spel al zien hoe ze dingen beleven en oplossen. Ze zijn puur en geven zich zo als ze zijn. Door middel van dansen, verhaaltjes en speltherapie wordt het probleem op speelse manier benaderd. Verder zet ik het kind in zijn of haar eigen kracht om te laten voelen hoe sterk ze zijn en zich niet hoeven te verstoppen onder hun angst. Zo kan het kind zelfvertrouwen opbouwen en zelf de blokkades opheffen.

Hypnotherapie kinderen

Een kind heeft onbegrensde vermogens om te spelen, te fantaseren en te geloven.

Hypnotherapie vermindert angst en hulpeloosheid en vergroot veiligheid, hoop, vertrouwen, autonomie en eigenwaarde.

Kinderen zijn makkelijk hypnotiseerbaar omdat ze een levendige fantasie hebben. Ik maak spelenderwijs gebruik van deze vermogens. Onder andere door visualisaties, metaforen en verhalen te maken die passen bij de leeftijd van het kind. Door middel van ademhalingsoefeningen, ontspanning, beweging en spelletjes leert het kind in het dagelijkse leven om te gaan met o.a. emoties, macht, zelfvertrouwen en faalangst.

Een goede afstemming op het kind is alleen mogelijk wanneer men op de hoogte is van de ontwikkelingsfasen waarin het kind zich op dat moment bevindt. Als therapeut houdt ik daarom rekening met de belevingswereld van het kind.

Thema’s die aan bod kunnen komen
· grenzen stellen
· omgaan met macht
· ontspannen
· ruimte creëren voor jezelf
· ademhalingsoefeningen
· metaforen
· contact maken
· keuzes maken
· dans
· zelfvertrouwen
· spel
· omgaan met emoties
· gedragsproblemen
· lichamelijke klachten
· faalangst

 

Kosten € 50,00 per consult

Maak nu een afspraak

Kinderen 12-16 jaar

Bij kinderen in de pubertijd kom je vaak onzekerheid tegen. Ze zijn bezig hun eigen identiteit te ontwikkelen en lopen vaak vast. Of ze gaan dwars tegen alle geboden en verboden in. Ze zijn in een ontdekkingsfase van hun leven. Echter ook levensgebeurtenissen zoals scheiding, ruziënde ouders, ziekte en faalangst kunnen een grote impact op het kind hebben. Je bent al onzeker en nu is de omgeving ook nog eens onzeker. En niet te vergeten de HSP jongeren die overspoeld worden met allerlei prikkels zodat ze er geen zicht meer op hebben en dan onderuit gaan.
Het gamen, internet en social media kunnen ook een grote rol in het leven van het kind spelen wat tot verslaving en pesten kan leiden.
Ik leer jongeren om in hun kracht te staan, meer zelfvertrouwen te krijgen, grenzen te leren stellen en op een goede manier te communiceren. Er wordt aandacht gegeven aan het uiten van gevoelens d.m.v. verbale en non-verbale communicatie, weerbaarheid, het ontdekken van de eigen persoonlijkheid en ontspanning. Er wordt gebruik gemaakt van muziek, video, opdrachten en ademhalingstechnieken.
Kosten € 75,00 per consult

Maak nu een afspraak