Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.

Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld.

Moderne hypnotherapie

De moderne hypnotherapie heeft veel te bieden. Zo kun je werken aan emotionele, psychische of lichamelijke klachten. Tevens is het een manier om je bewust te worden van allerlei belemmerende gedachten en gedragspatronen in je leven en je daarvan te bevrijden. Deze vorm van therapie kan helpen meer balans en zelfvertrouwen te vinden en evenwichtiger in het leven te staan. Het is een prettige, effectieve, vaak kortdurende therapievorm, met een rijke schakering aan methoden en technieken, waarbij hypnose (ook wel trance genoemd) als therapeutisch hulpmiddel wordt gebruikt. Technieken die zowel op bewuste als onbewuste processen een beroep doen.

Er wordt van uitgegaan, dat mensen over meer mogelijkheden en vermogens beschikken dan ze bewust beseffen.
Een van de kenmerken van moderne hypnotherapie is dan ook de gerichtheid op innerlijke mogelijkheden, ook wel hulpbronnen genoemd en het doelgericht gebruik ervan voor haalbare doelen.

Zo leer je jezelf, je problemen en mogelijkheden anders te gaan zien en anders te gaan ervaren. Met andere woorden, het gaat om een reorganisatie van levenservaring. Het opnieuw leggen van associatieve verbanden op zodanige wijze dat problemen geen problemen meer zijn.

Moderne Hypnotherapie is immers niet te vergelijken met de klassieke hypnotherapie, waarbij de cliënt in een hele diepe trance gaat en zich weinig herinnert van wat er gebeurt tijdens de sessie. Moderne hypnotherapie maakt gebruik van een lichte trance. Hierbij wordt een combinatie van ontspanning en gerichte aandacht gebruikt die je kunt vergelijken met dagdromen. Het gaat hier om een natuurlijk verschijnsel dat je vast zelf wel eens hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld, misschien heb je wel eens ervaren dat je zo gefocust en ontspannen een boek leest of naar een film kijkt dat je niet meer afgeleid wordt door de omgeving.

Moderne hypnotherapie maakt doelgericht gebruik van deze natuurlijke vorm van trance waardoor je het denken voldoende loslaat, maar toch alert en bewust blijft, om in contact te komen met diepere lagen van jouw bewustzijn.

Op deze manier kom je, bijvoorbeeld, gemakkelijker in contact met vroegere ervaringen, emoties en gedachten die jouw leven kunnen beperken of blokkeren en wordt inzicht verkregen in de oorzaak van de klachten. Ook wordt contact gemaakt met het onbewuste en kan je bronnen aanboren in jezelf zoals nieuwe levensenergie waarmee nieuwe mogelijkheden en oplossingen ontstaan.

Hypnose of trance is een combinatie van ontspanning en concentratie. Het is een ervaring die de meesten van ons al lang kennen zonder dat te beseffen.

Regressie

Regressie is een individuele inzichtgevende psychotherapie, die de cliënt in staat stelt zijn probleem te verwerken door het (al of niet in hypnose) herbeleven van vroegere (onbewuste) gebeurtenissen, zodat hij zich op deze wijze bewust kan worden van de oorzaken van (de symptomen van) zijn problemen. Deze vroegere (onbewuste) gebeurtenissen kunnen zich in de beleving van de cliënt voordoen als herinneringen aan vorige levens, ervaringen van na het sterven en van vóór de geboorte.

Regressietherapie heeft dan ook in veel gevallen een zeer gunstige invloed op allerlei psychische en psychosomatische aandoeningen. Er zijn veel gevallen beschreven van mensen die door bijvoorbeeld een zeer angstige situatie onder hypnose nog eens te beleven van een fobie of van paniekaanvallen genazen. Het als volwassene, met het bewustzijn van een volwassene en onder veilige omstandigheden, herbeleven van een jeugdtrauma kan helend werken. Je kunt als volwassene, met alles wat je ondertussen geleerd hebt, heel anders omgaan met een situatie waar je als kind geen raad mee wist.

Waarvoor hypnotherapie

· omgaan met spanningen oplossen van psychische problemen (nervositeit, angsten en fobieën)
· verwerken van trauma's afleren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld verslavingen)
· oplossen van slaapproblemen (slapeloosheid, nare dromen)
· faalangst (bijvoorbeeld examenvrees)
· oplossen van psychosomatische klachten (hyperventilatie, maag- en darmklachten)
· oplossen van seksuele problemen
· opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
· versterken en versnellen van genezingsprocessen
· opheffen of verzachten van pijn (reuma, fibromyalgie, migraine enz.)
· verbeteren van concentratie en geheugen (studie-, werk-, sportprestatie)
· trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden
· inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden

Hoe werk ik als hypnotherapeut?

Ik behandel niet de klacht maar de oorzaak. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt mij alle voor de therapie belangrijke informatie geeft.

Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd.

Daarna wordt de opbouw van de therapie besproken. De therapie is er op gericht dat je onder begeleiding van mij de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken waarvan de meest bekende regressie- en reïncarnatietherapie zijn.

Consult hypnotherapie

Een cliënt kan zich aanmelden, waarop altijd eerst het intakegesprek volgt. Aan dit gesprek zijn € 35,00 kosten verbonden.
Het tarief bedraagt € 75,00 per consult en duurt gemiddeld één tot anderhalf uur. Door de meeste zorgverzekeraars wordt hypnotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

Beroepsvereniging

Andine Dijkman is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) onder nummer 06122

Kamer van koophandel nummer: 17252250

Maak nu een afspraak